Wykaz placówek terapeutycznych

Wykaz  placówek, zakładów i innych podmiotów, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w ramach realizacji obowiązków  na podstawie art. 72§ 1   pkt 6 K.K. dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego we Włocławku.

Sprawcy przestępstw przemocy w rodzinie

l.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu  Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób zwięzły opis oddziaływania
1.

Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku

87-800 Włocławek

ul. Żytnia 58

Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek od 8.00 do 18.00
Sobota od 8.00 do 16.00
- informacje telefoniczne – całodobowo –

telefon 054 413 50 96,

tel./fax 054 413 50 95

 Terapia indywidualna  Oddziaływanie terapeutyczne  w ramach leczenia ambulatoryjnego

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

l.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób zwięzły opis oddziaływania
1.

Przychodnia Terapii Uzależnień we Włocławku
87-800 Włocławek

ul. Kaliska 104 a

tel. 054/231-04-87

Terapia indywidualna i grupowa

Treningi konstruktywnych zachowań.

Oddziaływanie terapeutyczne w ramach leczenia ambulatoryjnego
2.

Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień

Pododdział Młodzieżowy Terapii Uzależnień w Toruniu
87-100 Toruń

ul. Tramwajowa 2

Uzależnieni od narkotyków, oraz krzyżowo tj. od narkotyków, alkoholu i leków

Oddziaływanie terapeutyczne - stacjonarne

Sprawcy przestępstw związanych z alkoholem

l.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób zwięzły opis oddziaływania
1.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,

87-200 Radziejów

ul. Szpitalna 3

tel.54 285 63 15

Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu z Pododdziałem Detoksykacyjnym

Terapia indywidualna i grupowa Oddziaływania terapeutyczne w ramach leczenia stacjonarnego
2.

Wojewódzki Ośrodek Terapii i Współuzależnienia – Oddział Całodobowy w Toruniu
87-100 Toruń -Czerniewice

ul. Włocławska 233

87-100 Toruń

Diagnostyka i psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu Oddziaływania terapeutyczne w ramach leczenia stacjonarnego
3.

Zespół Przychodni Specjalistycznych- Przychodnia Terapii i Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia we Włocławku
87-800 Włocławek

ul. Stodólna 70

tel. 54 412-53-34

Terapia grupowa

Terapia indywidualna

Oddziaływanie terapeutyczne w ramach leczenia ambulatoryjnego
4.

Przychodnia Terapii Uzależnień we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Kaliska 104 a

tel. 54 231-04-87

Terapia grupowa

Terapia indywidualna

Oddziaływanie terapeutyczne w ramach leczenia ambulatoryjnego

Rejestr zmian dla: Wykaz placówek terapeutycznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-03-21
Publikacja w dniu:
2020-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2009-08-25
Publikacja w dniu:
2009-08-25
Opis zmiany:
b/d