V Gospodarczy

Przewodniczący wydziału - SSR Ewa Głuszkowska

Zastępca Przewodniczącego wydziału - SSR Arkadiusz Szymański

Kierownik sekretariatu: Lidia Algerowicz

 • Przyjmowanie interesantów: pokój nr 139
 • Godziny przyjęć: poniedziałek 8:00 - 18:00, wtorek - piątek 8:00 - 15:00
 • Adres: ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek
 • tel. 54 422 26 77, fax. 54 411 68 00,
 • e-mail: gospodarczy@wloclawek.sr.gov.pl

Obszar działania:

 • Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek i Nieszawa oraz gminy Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec i Zakrzewo;
 • Lipno oraz gminy Bobrowniki, Chrostkowo, Czernikowo, Dobrzyń n. Wisłą, Kikół, Lipno, Skępe, Tłuchowo i Wielgie;
 • Radziejów oraz gminy Bytoń, Dobre, Izbica Kujawska, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów i Topólka;
 • Rypin oraz gminy Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Wąpielsk;
 • Kowal i Włocławek oraz gminy Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec i Włocławek.

FORMULARZE PISM PROCESOWYCH SKŁADANYCH W V WYDZIALE GOSPODARCZYM

Koszty sądowe

Opłaty sądowe w sprawach gospodarczych

Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (wartość przedmiotu sporu do 10.000 zł) pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

 • do 2.000 złotych - 30 złotych;
 • ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
 • ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
 • ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

Od pozwu, gdzie kwota sporu przekracza 10.000 zł wpis wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

W postępowaniu nakazowym

 • do 2.000 złotych - 30 złotych;
 • ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
 • ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
 • ponad 7.500 złotych - 300 złotych.
 • kwota sporu przekraczająca 10.000 zł : 1/4 z 5% wartości sporu.

Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym

Opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera sąd od wniosku o:

 • ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego;
 • nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

Opłatę stałą w kwocie 50 złotych pobiera sąd od wniosku o:

 • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;
 • nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki;
 • zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację;
 • wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
 • uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;
 • wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego.

Opłaty sądowe - sprawy upadłościowe i naprawcze

Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od:

 • wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • wniosku zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego.

Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od:

 • wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego;
 • wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego;
 • zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
 • sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności;
 • wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od:

 • zarzutów przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału;
 • wniosku o uchylenie lub zmianę układu;
 • wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego;
 • wniosku w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Opłaty kancelaryjne

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

 • poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
 • odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
 • zaświadczenia
 • pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Opłaty można wnosić znakami sądowymi, przelewem lub dokonywać wpłat w kasie sądu na konto:

NBP O/Okręgowy Bydgoszcz

40 1010 1078 0047 8922 3100 0000

UWAGA

Uiszczając opłatę na rachunek Sądu, należy dodatkowo wskazać sygnaturę akt sprawy i kogo dana sprawa dotyczy. W przypadku braku sygnatury, należy wskazać oznaczenie wydziału do którego jest kierowana sprawa oraz kogo dana sprawa dotyczy.

Rejestr zmian dla: V Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-04-03
Publikacja w dniu:
2020-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-03-22
Publikacja w dniu:
2020-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-03-21
Publikacja w dniu:
2020-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2018-06-24
Publikacja w dniu:
2018-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2009-04-09
Publikacja w dniu:
2009-04-09
Opis zmiany:
b/d