Rejestry sądowe

Aby uzyskać więcej informacji, proszę kliknąć na wybrany Rejestr Sądowy:

Nowa Księga Wieczysta

  • Adres: ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek
  • Przyjmowanie interesantów: Budynek C, Pokój nr 1
  • Godziny przyjęć: Poniedziałek - piątek w godz. 9.00-14.00, 15.00-18.00
  • Telefon: 54 42 22 710

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego

  • Adres: ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek
  • Przyjmowanie interesantów: Budynek A, Pokój nr 140
  • Godziny przyjęć: Poniedziałek - piątek w godz. 8.00-14.00

Punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego

  • Adres: ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek
  • Przyjmowanie interesantów: Budynek A, Pokój nr 140
  • Godziny przyjęć: Poniedziałek - piątek w godz. 8.00-14.00

Rejestr zmian dla: Rejestry sądowe