Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zasoby w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie miasta

Gminny Ośrodek pomocy Rodzinie we Włocławku ul. Królewiecka 7 – (54) 2305347

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Kościuszki 26 – (54) 4116311

 • Osiedlowe Sekcje Pomocy Społecznej
  • Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej „Śródmieście", ul. Kilińskiego 1,
  • Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej „Zazamcze", ul. Wieniecka 42,
  • Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej „Wschód", ul. Żytnia 58,
  • Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej „Południe", ul Wiejska 24
 • Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego, ul. Żytnia 58 – 801 120002
 • Placówki wsparcia dziennego:
  • Świetlica profilaktyczno - wychowawcza „Zefir" ul Gałczyńskiego 9,
  • Świetlica profilaktyczno - wychowawcza „Zapiecek", ul 3 Maja 6,
  • świetlica profilaktyczno - wychowawcza „Zacisze", ul. Zakręt 8,
  • Świetlica profilaktyczno - wychowawcza „Zorza", ul. Żytnia 58,
  • Świetlica profilaktyczno - wychowawcza „Zachęta", ul Wieniecka 42
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włocławek ul. Brzeska 15 – (54) 2318485

 

Całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze :

 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Żytnia 55,
 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Maluch" ul. Sielska 3,
 • Integracyjny Dom Dziecka „Paulinka" ul. Pszczela 20,
 • Dom Dziecka Caritas Diecezji Włocławskiej przy ul. Leśna 2a,

Komenda Miejska Policji ul. Okrężna 26,

Jednostki organizacyjne systemu oświaty funkcjonujące na terenie miasta,

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Włocławek, ul Ogniowa 8/10 – (54) 2325918

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul Kościuszki 12,

Straż Miejska ul. J. Bojańczyka 11,

Jednostki ochrony zdrowia

 • Poradnia Terapii Uzależnień, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp.z.o.o, ul. Kaliska 104a

Prokuratura Rejonowa, ul. Okrężna 2c;

Sąd Rejonowy, ul. Kilińskiego 20,

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn Caritas, ul Karnkowskiego 7;

Zespół Interdyscyplinarny- zostanie powołany w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta

Inne instytucje, organizacje, fundacje I stowarzyszenia działające na rzecz osób doznających przemocy domowej:

 1. Rzecznik Praw Ofiar - Delegatura Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, ul.Bechiego 2
 2. Włocławskie Stowarzyszenie Abstynenckie - Klub Abstynenta „ U Przyjaciół" Włocławek, ulica Związków Zawodowych 2,
 3. Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości - Klub „Promień" Włocławek, ul. Gałczyńskiego 9:
 4. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Włocławek ul Związków Zawodowych 2
 5. Pełnomocnik Rządu ds Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn w Warszawie,
 6. Stowarzyszenie Obrony przed Przemocą Victoria w Poznaniu,
 7. Fundacja Dzieci Niczyje w Warszawie,
 8. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
 9. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" w Warszawie
 10. Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie