Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zasoby w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie miasta

Gminny Ośrodek pomocy Rodzinie we Włocławku ul. Królewiecka 7 – tel. 54 2305347

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10 – tel. 54 4232300
• Osiedlowe Sekcje Pomocy Społecznej
- Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej Nr 1 „Śródmieście", ul. Ogniowa 8/10
- Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej Nr 2 „Zazamcze", ul. Wieniecka 42
- Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej Nr 3 „Wschód", ul. Żytnia 58
- Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej Nr 4 „Południe", ul Kaliska 7

• Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej, ul. Żytnia 58
• Placówki wsparcia dziennego:
- Świetlica „Zefir" ul. Kaliska 7
- Świetlica „Zapiecek", ul 3 Maja 6
- Świetlica „Zacisze", ul. Zakręt 8
- Świetlica „Zorza", ul. Żytnia 58
- Świetlica „Zachęta", ul Wieniecka 42

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włocławek ul. Brzeska 15, tel. 54 2310284

Całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawcze :
- Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku, ul. Żytnia 55, tel. 54 2333942
• Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Maluch" ul. Sielska 3,tel. 2365538
• Integracyjny Dom Dziecka „Paulinka" ul. Pszczela 20, tel. 54 2355260
• Dom Dziecka Caritas Diecezji Włocławskiej przy ul. Leśna 2a, tel. 54 2330060

Komenda Miejska Policji ul. Okrężna 25, tel. 54 4145148

Jednostki organizacyjne systemu oświaty funkcjonujące na terenie miasta,

• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna we Włocławku, ul. Wojska Polskiego 27, tel. 54 2325918

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włocławku, ul. Kościuszki 12 p.24

Straż Miejska Włocławek, ul. Bojańczyka 11, tel. 54 4144439

Jednostki ochrony zdrowia
• Poradnia Terapii Uzależnień, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp.z.o.o, ul. Kaliska 104a, tel. 54 2310487

Prokuratura Rejonowa, ul. Okrężna 2c; tel. 54 2376400

Sąd Rejonowy, ul. Kilińskiego 20, tel. 54 4222600

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn Caritas Diecezji Włocławskiej, ul. Karnkowskiego 7;

Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Prezydenta Miasta Włocławek - http://mopr.wloclawek.pl/?cid=675

Inne instytucje, organizacje, fundacje I stowarzyszenia działające na rzecz osób doznających przemocy domowej:
1. Włocławskie Stowarzyszenie Abstynenckie - Klub Abstynenta „ U Przyjaciół" Włocławek, ul.Związków Zawodowych 2,
2. Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości - Klub „Promień" Włocławek, ul. Gałczyńskiego 9:
4. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Włocławek, ul. Związków Zawodowych 18
5. Pełnomocnik Rządu ds Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn w Warszawie,
6. Stowarzyszenie Obrony przed Przemocą Victoria w Poznaniu,
7. Fundacja Dzieci Niczyje w Warszawie,
8. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
9. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" w Warszawie, infolinia 800 120 002
10. Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie

 

Rejestr zmian dla: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2019-07-28
Publikacja w dniu:
2019-07-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2019-07-28
Publikacja w dniu:
2019-07-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2019-07-28
Publikacja w dniu:
2019-07-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Radosław Dudziński
Dokument z dnia:
2019-07-19
Publikacja w dniu:
2019-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Radosław Dudziński
Dokument z dnia:
2019-07-19
Publikacja w dniu:
2019-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2019-07-19
Publikacja w dniu:
2019-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2019-07-19
Publikacja w dniu:
2019-07-19
Opis zmiany:
b/d