Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego we Włocławku - SSR Dariusz Bracisiewicz

 

Do kompetencji Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku należy:

  1. kierowanie sądem i reprezentowanie go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu;
  2. pełnienie czynności z zakresu administracji sądowej;
  3. pełnienie innych czynności przewidzianych w ustawie oraz w odrębnych przepisach;
  4. zwierzchnictwo służbowe nad sędziami Sądu Rejonowego we Włocławku.

Funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego we Włocławku pełni SSR Iwona Łowicka.

Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa:

  • Przyjmowanie interesantów: pokój nr 102 (I piętro)
  • Adres: ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek
  • tel. (54) 42 22 631
  • e-mail: 

Prezes Sądu Rejonowego lub Wiceprezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 9:00-14:00

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2017-06-22
Publikacja w dniu:
2017-06-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2017-06-22
Publikacja w dniu:
2017-06-22
Opis zmiany:
b/d