Podstawy prawne

Sąd Rejonowy we Włocławku został utworzony dnia 01 czerwca 1975r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.Nr 18, poz 99 ze zm.)

Działalność Sądu Rejonowego we Włocławku opiera się o przepisy:

  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U.z 2013, poz. 427 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 259)
  • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS. Nr 5, poz. 22 ze zm.) 
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 69)

Rejestr zmian dla: Podstawy prawne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2011-09-21
Publikacja w dniu:
2011-12-29
Opis zmiany:
b/d