Nieodpłatna Pomoc Prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


            Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 294).


Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa    w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

-     poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

-     wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

-     sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

-     nieodpłatną mediację, lub

-     sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Na terenie Powiatu Włocławskiego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. osoby uprawnione mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w następujących punktach:  

 

1)   Punkt Nieodpłatnego  Poradnictwa Obywatelskiego w Kowalu,

Urząd Miejski w Kowalu,  ul. Piwna 24, czynny od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30 w punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów według harmonogramów.

Filia punktu Nieodpłatnego  Poradnictwa Obywatelskiego w Lubieniu Kujawskim

Budynek Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 22, czynny od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30 w filii punktu pomoc udzielana jest przez adwokatów według harmonogramów. Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z/s w Krakowie

2)   Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Brześciu Kujawskim

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Aleje Władysława Łokietka 1a (obok Zakładu Komunalnego) czynny od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30,     w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych  według harmonogramów.

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Chodczu

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2 czynna od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30 w filii punktu pomoc udzielana jest przez radców prawnych  według harmonogramów.

3)   Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Lubrańcu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, ul. Pl. Dr Mariana Szulca czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30, w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych.

Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Izbicy Kujawskiej 

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32 czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 15:30 do 19:30 w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych. Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z/s w Krakowie

 

Na terenie Włocławka od 1 stycznia 2019 r. osoby uprawnione mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w następujących punktach:

1) Punkt zlokalizowany w budynku Zespołu Placówek Nr 1, mieszczącym się przy ul. Mechaników 1;

 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00,
 • w punkcie porad udzielają radcy prawni,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.

2) Punkt zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, mieszczącym się przy ul. Żytniej 58;

 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • w punkcie porad udzielają adwokaci,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.

3) Punkt zlokalizowany w budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, mieszczącym się przy ul. Żabiej 12A;

 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.30 do 12.30,
 • w punkcie porad udzielają prawnicy z Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.

4) Punkt zlokalizowany w pawilonie handlowym mieszczącym się przy, ul Długiej 28;

 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00,
 • w punkcie porad udzielają prawnicy z Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej znajdują się na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Rejestr zmian dla: Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Radosław Dudziński
Opublikował:
Radosław Dudziński
Dokument z dnia:
2019-02-26
Publikacja w dniu:
2019-02-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Radosław Dudziński
Opublikował:
Radosław Dudziński
Dokument z dnia:
2019-02-26
Publikacja w dniu:
2019-02-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Radosław Dudziński
Opublikował:
Radosław Dudziński
Dokument z dnia:
2019-02-26
Publikacja w dniu:
2019-02-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2018-01-08
Publikacja w dniu:
2018-01-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2017-05-22
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
b/d