Mediacje

Uprzejmie informujemy, że Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów działającą przy Ministrze Sprawiedliwości, opracował:

  • Informację o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych/gospodarczych;
  • Informację o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację;
  • Informację o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych;
  • Informację o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich;

Treść informacji prezentujemy w zakładce - Informacje/Broszury informacyjno-edukacyjne.

Więcej informacji o mediacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce: "Działalność/Mediacje".

Lista instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego została zamieszczona w zakładce "Informacje"

Rejestr zmian dla: Mediacje