Mediacje

Strona Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości:

otwiera się w nowym oknie

Uprzejmie informujemy,  iż Zarządzeniem nr 140/2018 Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 28 czerwca 2018 r. do pełnienia funkcji Koordynatora ds. mediacji w Sądzie Okręgowym we Włocławku z dniem 01 lipca 2018 r. została powołana Pani Barbara Baranowska sędzia Sądu Okręgowego we Włocławku.

Poniżej dane do kontaktu:

SSO Barbara Baranowska Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym we Włocławku

tel. 54 412 03 75

Lokalizacja:                                                  
ul. Długa 65
87-800 Włocławek
Budynek L
adres poczty elektronicznej: barbara.baranowska@wloclawek.so.gov.pl

___________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, że Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów działającą przy Ministrze Sprawiedliwości, opracował:

  • Informację o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych/gospodarczych;
  • Informację o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację;
  • Informację o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych;
  • Informację o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich;

Treść informacji prezentujemy w zakładce - Informacje/Broszury informacyjno-edukacyjne.

Więcej informacji o mediacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce: "Działalność/Mediacje".

Lista instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego została zamieszczona w zakładce "Informacje"

___________________________________________________________________________________________________

Wykaz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, prowadzony na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 716);

Wykaz instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich prowadzony na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U., nr 56, poz. 591);

 

Listy mediatorów przekazanych Prezesowi Sądu Okręgowego we Włocławku przez organizacje pozarządowe i uczelnie na podstawie art. 1832§ 3 k.p.c.

 

Informacja dla mediatorów z listy stałych mediatorów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku.

 

MEDIATORZY DZIAŁAJĄCY RZY OŚRODKU MEDIACJI FUNDACJI DOBRA W TORUNIU
 

1.Ślusarz Irena  – wykształcenie wyższe –psychologia w zarządzaniu ,negocjacje w usługach finansowych, ul.Olszynowa 27, 87-123 Dobrzejowice Brzozówka  ,nr tel. 669 696 619, e-mail Irena.slusarz-mediator@wp.pl
2.Abramczyk Agnieszka – wykształcenie wyższe –psychologia w zarządzaniu ,negocjacje w usługach finansowych, nr tel. 693 667 702 , 669 696 689
3. Buraczewski Grzegorz –wykształcenie wyższe-pedagog ,nr tel. 501 949 153
4. Dyja Natalia - wykształcenie wyższe –prawnik, nr tel. 888 234 507 , 668 258 372
5.Dyrka Ewa- wykształcenie wyższe –admin. ,nr tel.505 525 872
6.Glińska Urszula –  wykształcenie wyższe –pedagog, nr tel. 783 366 993
7.Grochowska Joanna- wykształcenie wyższe- pedagog, nr tel. 665 295 297
8.Pikus Ewa- wykształcenie wyższe –pedagog, nr tel. 691 890 090
9.Sadowski Robert- wykształcenie wyższe-admin., nt tel. 506 151 210
10.Trela Tuszyńska Aneta- wykształcenie wyższe –psychologia w zarządzaniu; negocjacje w usługach finansowych ,nr tel. 601 562 472
11.Witecka Anna –wykształcenie wyższe ,nr tel. 697 909 854 
                       Osoby , których dane wskazano powyżej wyraziły na to zgodę

Rejestr zmian dla: Mediacje