Ławnicy

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku-4 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że 4 grudnia 2019 r. o godz. 16.30 w sali rozpraw nr 124, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku, podsumowujące pracę Rady w kadencji 2016-2019. 

W spotkaniu będzie uczestniczył Prezes Sądu Rejonowego we Włocławku. 

Do udziału w posiedzeniu zapraszam wszystkich ławników Sądu Rejonowego we Włocławku.  

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Ławniczej

..................................................................................................................................................................................

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku-5 listopada 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że 5 listopada 2019 r. o godz. 16.30 w sali rozpraw nr 121, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku.

Porządek posiedzenia będzie obejmował:

 1. odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Ławniczej z 12.09.2019 r. 
 2. dokonanie analizy udziału ławników w posiedzeniach za III kwartał 2019 r.
 3. sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja. 

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Ławniczej

..................................................................................................................................................................................

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku - 12 września  2019 r.

Uprzejmie informujemy, że 12 września 2019 r. o godz. 16.30 w sali rozpraw nr 121, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku.

Porządek posiedzenia będzie obejmował:

 1. odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Ławniczej z 23.05.2019 r. 
 2. dokonanie analizy udziału ławników w posiedzeniach za II kwartał 2019 r.
 3. omówienie kwestii ew. wyróżnień dla ławników w związku z zakończeniem kadencji
 4. sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Ławniczej

..................................................................................................................................................................................

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku - 23 maja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że 23 maja 2019 r. o godz. 16.00 w sali rozpraw nr 18, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku.

Porządek posiedzenia będzie obejmował:

 1. odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Ławniczej z 12.02.2019 r. 
 2. dokonanie analizy udziału ławników w posiedzeniach za I kwartał 2019 r.
 3. dokonanie analizy udziału ławników w posiedzeniach za cały 2018 r.
 4. sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Ławniczej

..................................................................................................................................................................................

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku - 12 luty 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w sali rozpraw nr 18, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku.

Porządek posiedzenia będzie obejmował:

 1. odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Ławniczej z dnia 12.12.2018 r. 
 2. projekt sprawozdania z działalności Rady Ławniczej za rok 2018
 3. projekt planu pracy Rady Ławniczej na rok 2019
 4. sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

                                                                                                                                   Serdecznie zapraszamy

..................................................................................................................................................................................

                                                             Komunikat

Uprzejmie informujemy, iż zmieniła się kwota bazowa będąca podstawą ustalenia wysokości rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznaniu spraw. W 2019 r. kwota bazowa wynosi 4.521,08 zł. W związku z powyższym ławnik za jedno posiedzenie winien otrzymać rekompensatę w wysokości 119,36 zł, tj. 2,64 % kwoty bazowej. 

...................................................................................................................................................................................

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku - 12 grudnia 2018r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w sali rozpraw nr 18, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku.

Porządek posiedzenia będzie obejmował:

 1. odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Ławniczej z dnia 19.09.2018 r.
 2. dokonanie analizy udziału ławników w posiedzeniach za III kwartał 2018 r.
 3. sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

Z uwagi na to, że w spotkaniu będzie uczestniczył Prezes Sądu Rejonowego we Włocławku, serdecznie zapraszamy również ławników nie będących członkami Rady Ławniczej. 

...................................................................................................................................................................................

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku - 19 września 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 września 2018 r. o godz. 15.30 w sali rozpraw nr 18, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku.

Porządek posiedzenia będzie obejmował:

 1. odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Ławniczej z dnia 19.06.2018 r.
 2. dokonanie analizy udziału ławników w posiedzeniach za II kwartał 2018 r.
 3. sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

Serdecznie zapraszamy.

...........................................................................................................................

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku - 19 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 w sali rozpraw nr 18, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku.

Porządek posiedzenia będzie obejmował:

 1. odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Ławniczej z dnia 27.03.2018 r.
 2. dokonanie analizy udziału ławników w posiedzeniach za I kwartał 2018 r.
 3. sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

Serdecznie zapraszamy.

 ......................................................................................................................................................


Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku – 27 marca 2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 15.30 w sali rozpraw nr 18, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku.

 

Porządek posiedzenia będzie obejmował:

 

 1. Przyjęcie wniosków do planu pracy Rady Ławniczej na rok 2018;
 2. Omówienie wniosków;
 3. Przegłosowanie wniosków;
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia planu;
 5. Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku – 12 grudnia 2017 r.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 15.30 w sali rozpraw nr 18, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku.

Porządek posiedzenia będzie obejmował:

 1. odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Ławniczej z dnia 26.09.2017 r.
 2. dokonanie analizy udziału ławników w posiedzeniach za III kwartał 2017 r.
 3. zapoznanie się z informacją Krajowej Rady Sędziów Społecznych
 4. sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

Serdecznie zapraszamy.

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku - 26 września 2017r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września 2017r. o godz. 15.30 w sali rozpraw nr 18, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku.

Porządek posiedzenia będzie obejmował:

 1. odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Ławniczej z dnia 21.06.2017r.
 2. dokonanie analizy udziału ławników w posiedzeniach za II kwartał 2017r.
 3. sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

Serdecznie zapraszamy.

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku - 21 czerwca 2017r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 czerwca 2017r. o godz. 15.30 w sali rozpraw nr 18, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku.

Porządek posiedzenia będzie obejmował:

 1. odczytanie protokołu z posiedzenia Rady Ławniczej z dnia 7.03.2017r.
 2. dokonanie analizy udziału ławników w posiedzeniach za I kwartał 2017r.
 3. omówienie wniosków dot. planu pracy Rady Ławniczej zgłoszonych przez członka rady;
 4. sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

Serdecznie zapraszamy.

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności

składa Zarząd Rady Ławniczej.

Uchwała nr 1/2017 w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku

Uprzejmie informujemy, że Rada Ławnicza na posiedzeniu w dniu 7 marca 2017r. podjęła uchwałę nr 1/2017 w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku na rok 2017.

Treść uchwały została zamieszczona w plikach do pobrania.

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku - 7 marca 2017r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 marca 2017r. o godz. 15.30 w sali rozpraw nr 18, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku.

Porządek posiedzenia będzie obejmował:

 1. Przyjęcie wniosków do planu pracy Rady Ławniczej na rok 2017;
 2. Omówienie wniosków;
 3. Przegłosowanie wniosków;
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia planu;
 5. Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

Serdecznie zapraszamy.

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku - 31 stycznia 2017r. - podsumowanie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 stycznia 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku.

Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:

 1. Sprawozdanie roczne działalności Rady Ławniczej za rok 2016 - Przewodniczący Rady Ławniczej odczytał sprawozdanie z działalności Rady Ławniczej za rok 2016r. Sprawozdanie zawierało szczegółowe podsumowanie rocznej działalności Rady Ławniczej. Sprawozdanie w głosowaniu jawnym zostało jednogłośnie przyjęte przez uczestniczących ławników.
 2. Przedstawienie i analiza wykazu ławników, którzy uczestniczyli w rozprawach w IV kwartale 2016r. - szczegółowo omówiono wykazy ławników, którzy uczestniczyli w rozprawach w okresie IV kwartału 2016r. Nie stwierdzono w tym zakresie uchybień.
 3. Plan pracy Rady Ławniczej na rok 2017 - wnioski do projektu - zgłoszono propozycję, zamieszczenia w planie obchodów - Dnia Polskiego Ławnika w dniu 14 czerwca oraz obchodów Europejskiego Dnia Ławnika, które przypadają na dzień 10 maja.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja - zwrócono uwagę na potrzebę zapewnienia dla ławników pomieszczenia o standardzie umożliwiającym pracę ławnika (dostęp do literatury i programów prawniczych).

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku - 31 stycznia 2017r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 stycznia 2017r. o godz. 15.30 w sali rozpraw nr 18, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku.

Serdecznie zapraszamy.

Materiały szkoleniowe

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości został zamieszczony informator Ławnik - Sędzia Społeczny, opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Jednocześnie na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury została zamieszczona Metodyka pracy ławnika pod redakcją Artura Rycaka.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

Posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku - 12 grudnia 2016r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 15.30 w sali rozpraw nr 18, odbędzie się posiedzenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku. Do udziału w posiedzeniu zapraszamy wszystkich ławników.

W programie posiedzenia przewiduje się:

 • dokonanie analizy udziału ławników w posiedzeniach za III kwartał 2016r.
 • omówienie zgłoszonych potrzeb szkoleniowych;
 • inne sprawy.

Serdecznie zapraszamy.

Uchwała Rady Ławniczej z dnia 27 września 2016r.

W związku z podjętą uchwałą Rady Ławniczej
(Uchwała 5/2016 Rady Ławniczej Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 27.09.2016r.)

Prezydium Rady Ławniczej zwraca się z prośbą o zgłaszanie przez ławników propozycji tematów szkoleń.

Zgłoszenia w formie pisemnej można zgłaszać w sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku lub drogą elektroniczną.

Kierownik Oddziału Administracyjnego: arkadiusz.rozej@wloclawek.sr.gov.pl , pokój nr 102, Telefon: (054) 4222619

Z pozdrowieniami,

Przewodniczący Rady Ławniczej

Paweł Góralski

Rejestr zmian dla: Ławnicy