Krajowy Rejestr Sądowy

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego udziela informacji oraz wydaje zaświadczenia, wyciągi i odpisy z K R S tylko na wniosek złożony bezpośrednio w oddziale.

Wnioski do oddziału Centralnej Informacji KRS należy składać wraz z oryginalnym dowodem wniesienia opłaty na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje oddział, do którego złożono wniosek, albo do kasy tego sądu. Dowód opłaty, po potwierdzeniu na nim faktu udzielenia określonej informacji, zwraca się osobie składającej wniosek.

Sąd Rejonowy we Włocławku

NBP O/Okręgowy Bydgoszcz

Numer konta: 40 1010 1078 0047 8922 3100 0000

Odział Centralnej Informacji KRS informuje, że odpisy, wyciągi, zaświadczenia będą wydawane w terminie do 7 dni od daty złożenia stosownego wniosku wraz z opłatą.

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KRS

Opłaty pobierane za udostępnianie informacji z KRS reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek.

Rejestr zmian dla: Krajowy Rejestr Sądowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2009-04-21
Publikacja w dniu:
2009-04-21
Opis zmiany:
b/d