Konta bankowe

Wykaz kont bankowych Sądu Rejonowego we Włocławku wg stanu na 02.01.2015r:

 

rachunek dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)

40 1010 1078 0047 8922 3100 0000

Przy każdej wpłacie prosimy wpisać sygnaturę sprawy lub wydział, do którego sprawa jest kierowana.

 

rachunek sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków i tłumaczy)

87 1130 1075 0002 6117 5820 0003

Przy każdej wpłacie prosimy wpisać sygnaturę sprawy lub wydział, do którego sprawa jest kierowana.


rachunek sum depozytowych (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)

w PLN         59 1130 1017 0021 1000 2990 0004

w USD         32 1130 1017 0021 1000 2990 0005

w EUR         16 1130 1017 0021 1000 2990 0002

w CHF         43 1130 1017 0021 1000 2990 0001

w GBP         86 1130 1017 0021 1000 2990 0003

Przy każdej wpłacie prosimy wpisać sygnaturę sprawy lub wydział, do którego sprawa jest kierowana.


rachunek do obsługi Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

(na podane konto należy wpłacać orzeczone przez Sądy nawiązki oraz świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, które to są przychodami funduszu i winny być uiszczane na wskazany rachunek bankowy)

33 1130 1075 0002 6117 5820 0005

 

rachunek bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pożyczek mieszkaniowych

06 1130 1075 0002 6117 5820 0006


rachunek opłat za wpis dokonany w Rejestrze Spadkowym

87 1130 1075 0002 6117 5820 0003

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2017-08-01
Publikacja w dniu:
2017-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2017-08-01
Publikacja w dniu:
2017-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2017-08-01
Publikacja w dniu:
2017-08-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2017-06-16
Publikacja w dniu:
2017-06-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2017-06-16
Publikacja w dniu:
2017-06-16
Opis zmiany:
b/d