Komunikat

W dniu 20 kwietnia 2017r. w siedzibie Sądu Rejonowego we Włocławku odbyło się w ramach działalności samorządowej Zebranie Sędziów w/w Sądu, którego celem było ustosunkowanie się do uchwał z dnia 20 marca 2017r. podjętych przez Zebranie Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych oraz Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów, wskazując na potrzebę stworzenia ogólnopolskiej płaszczyzny do działalności samorządowej sędziów wobec planowanego usunięcia z tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa artykułu 13.

Udział sędziów w Zebraniu był dobrowolny. Uczestniczyło w nim 27 sędziów spośród 34 uprawnionych.

Zebranie Sędziów pozytywnie odniosło się do inicjatywy powołania ogólnopolskiego Forum Współpracy Przedstawicieli Samorządu Sędziowskiego (FWS).

W konsekwencji, jako przedstawiciel Sądu Rejonowego we Włocławku do udziału w pracach FWS została wybrana Pani Sędzia Marta Budkowska, natomiast jako osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami w sprawach dotyczących FWS został wybrany Pan Sędzia Wojciech Szpyrkowicz.

Zebranie trwało 20 minut i w żaden sposób nie zakłóciło pracy Sądu.

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego we Włocławku z dnia 20 kwietnia 2017r.

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego we Włocławku, działając na podstawie art. 36a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z art. 3 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o Krajowej Radzie Sądownictwa w pełni popiera stanowisko wyrażone w:

  • uchwale nr 1 Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 20 marca 2017r.
  • uchwale nr 1 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 20 marca 2017r.

poprzez:

  • wybór do prac na forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego Panią Sędziego Martę Budkowską
  • wybór do kontaktów z mediami w zakresie funkcjonowania w/w forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego Pana Sędziego Wojciecha Szpyrkowicza.

Przewodniczący Zebrania

SSR del do SO Wojciech Szpyrkowicz

Rejestr zmian dla: Komunikat

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
b/d