Monitor Sądowy i Gospodarczy

Punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego jest czynny od poczniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00.

„Monitor Sądowy i Gospodarczy” jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy.

Akty prawne regulujące zasady wydawania „Monitora Sądowego i Gospodarczego”:

Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 roku Nr 6, poz. 42 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. z 1996 roku Nr 45, poz. 204 ze zm.)

Ogłoszenia i obwieszczenia są publikowane w „Monitorze” nie później niż w ciągu 3 tygodni od złożenia w punkcie przyjmowania ogłoszeń należycie opłaconego wniosku wraz z treścią ogłoszenia (obwieszczenia).

Numer rachunku bankowego:

Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego

NBP O/O Warszawa

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cytry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%.

Formularze dotyczące Monitora Sądowego i Gospodarczego

UWAGA!

Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze Monitora Sądowego i Gospodarczego w wersji elektronicznej. Monitory wydane przed 1 lipca 2008 r. dostępne są jedynie w wersji papierowej.

Zamówienia egzemplarzy MSiG w formie pliku PDF można składać drogą elektroniczną:

Rejestr zmian dla: Monitor Sądowy i Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2009-04-21
Publikacja w dniu:
2009-04-21
Opis zmiany:
b/d