VI Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału - Starszy Referendarz sądowy Jolanta Górska

Kierownik Sekretariatu: Anna Kułaczkowska

 • Przyjmowanie interesantów: budynek C, pokój nr 1
 • Godziny przyjęć: poniedziałek w godz. 8.00-18.00, wtorek - piątek w godz. 8.00-15.00
 • Adres: ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek
 • tel. 54 422 27 10, fax. 54 411 68 00,
 • e-mail: ksiegi_wieczyste@wloclawek.sr.gov.pl
Przy Sądzie Rejonowym we Włocławku funkcjonuje Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. 

Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00

Sprawy rozpoznawane w wydziale ksiąg wieczystych:

 • wpis własności,
 • wpis wieczystego użytkowania,
 • wpis ograniczonego prawa rzeczowego,
 • wpis hipotek,
 • wpis praw osobistych i roszczeń osobistych
 • wpis dożywocie
 • wpis ostrzeżenia.

Wpisem w księdze wieczystej jest również wykreślenie wyżej wymienionych praw. Sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym rozpoznawane są na posiedzeniu niejawnym (art. 626 1 kpc).

Opłaty sądowe w wydziele ksiąg wieczystych:

 • wpis hipoteki – 200 zł.,
 • wykreślenie hipoteki – 100 zł.,
 • zmiana hipoteki: podwyższenie kwoty, zmiana terminu spłat – 150 zł.,
 • wpis hipoteki łącznej, choćby wniosek obejmował więcej niż jedną księgę pobiera się jedną opłatę stałą – 200 zł.,
 • wpis właściciela do księgi wieczystej – 200 zł.,
 • opłata za okładkę księgi wieczystej – 60 zł.,
 • zmiana właściciela na podstawie postępowania spadkowego 150 zł.,
 • zmiana właściciele na podstawie podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – 150 zł.,
 • zmiana właściciela na skutek zniesienia współwłasności - 150 zł.,
 • ujawnienie budynku – 60 zł.,
 • połączenie nieruchomości w jedną księgę wieczystą, która jest już prowadzona – 60 zł.,
 • ujawnienie sprostowania oznaczenia nieruchomości – 60 zł.,
 • wpis służebności osobistej – 200 zł.,
 • wykreślenie służebności osobistej – 100 zł.,
 • wpis służebności gruntowej – 200 zł.,
 • wpis o wszczęciu egzekucji komorniczej - 60 zł.,
 • wykreślenie informacji o wszczęciu egzekucji komorniczej – 30 zł.,
 • skarga na czynności sądu w sprawach ksiąg wieczystych – 100 zł.

Uwaga

Opłaty można wnosić znakami sądowymi, za wyjątkiem ODPISÓW Z KSIĄG WIECZYSTYCH. Natomiast uiszczając opłatę na rachunek Sądu, należy dodatkowo wskazać sygnaturę akt sprawy, numer księgi wieczystej, i kogo dana sprawa dotyczy. W przypadku braku sygnatury i numeru księgi, należy wskazać oznaczenie wydziału do którego jest kierowana sprawa oraz kogo dana sprawa dotyczy.

Konto wpisów sądowych

Numer konta: 40 10 10 10 78 00 47 89 22 31 00 00 00

Ważne informacje:

 • W wydziale nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości. Taka usługa dostępna jest w wydziałach geodezji Urzędu miasta i Starostwa Powiatowego;
 • Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, wypis z rejestru gruntów. Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.
 • Prawo wglądu do akt ma notariusz lub osoba mająca interes prawny np.: właściciel nieruchomości, jego następca prawny np. spadkobierca posiadający postanowienie o nabyciu spadku, wierzyciel właściciela dysponujący tytułem wykonawczym.
 • Wnioski składane do wydziału powinny być sporządzone na urzędowym formularzu. Wzory formularzy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu z księgi wieczystej.

Osoba zainteresowana składa wniosek na formularzu KW ODPIS wraz z dowodem uiszczenia w kasie Sądu Rejonowego wymaganej opłaty. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Wydział Ksiąg Wieczystych dokłada wszelkich starań, aby odpis z księgi wieczystej był wydany w dniu złożenia wniosku.

W wyjątkowych przypadkach, które mogą występować z przyczyn technicznych odpis można uzyskać niezwłocznie po usunięciu przeszkody.

Odpis z księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym może uzyskać każdy, bez wykazywania interesu prawnego.

W ekspozyturze CI są wydawane również odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez inne sądy. Istnieje też możliwość przeglądania treści księgi wieczystej w wersji elektronicznej poprzez przeglądarkę internetową. We wniosku o odpis oraz w celu przejrzenia księgi wieczystej należy podać numer księgi wraz z kodem wydziału prowadzącego księgę wieczystą - kod tut. wydziału : WL1W.

Rejestr zmian dla: VI Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-03-22
Publikacja w dniu:
2020-03-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-03-21
Publikacja w dniu:
2020-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2018-06-24
Publikacja w dniu:
2018-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2018-06-24
Publikacja w dniu:
2018-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2009-04-09
Publikacja w dniu:
2012-01-04
Opis zmiany:
b/d