II Karny - Sekcja Wykonawcza

SSR Dariusz Bracisiewicz– Kierownik Sekcji

 • Kierownik sekcji przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 w pokoju 104 (I piętro)
 • Nie udziela się porad prawnych.

Przedmiotem orzekania sekcji wykonawczej jest wykonanie orzeczeń zapadłych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w zakresie windykacji należności sądowych w postępowaniu karnym i cywilnym, a w powyższym zakresie w szczególności między innymi rozpoznawanie wniosków skazanych (ich obrońców), prokuratora oraz innych osób wskazanych ustawą

 • o zatarcie skazania,
 • o zamianę kary orzeczonej na jej formę zastępczą
 • o odroczenie wykonania kary
 • o zarządzenie wykonanie kary
 • o rozłożenie grzywny na raty oraz jej umorzenie lub odroczenie ściągnięcia
 • o warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • o zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności, środka karnego
 • o zwolnienie dozoru kuratora
 • o wydanie wyroku z klauzulę wykonalności

Sekretariat

Katarzyna Przybysz – Kierownik sekretariatu 

 • tel. 54 422 26 57
 • fax. 54 422 26 57
 • Interesanci przyjmowani są w pokoju 149 (I piętro)
 • Godziny przyjęć: w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 18:00, od wtorku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00
 • Adres e-mail: wykonanie@wloclawek.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: II Karny - Sekcja Wykonawcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2009-06-24
Publikacja w dniu:
2009-06-24
Opis zmiany:
b/d