II Karny

Przewodniczący wydziału - SSR Magdalena Tomasiewicz

Zastępca Przewodniczącego wydziału - SSR Justyna Drgas-Jędrzejczak

Kierownik Sekretariatu - Katarzyna Borkiewicz

 • Przyjęcia interesantów: pokój nr 114
 • Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-piątek 8:00-15:00
 • Adres: ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek
 • tel. 54 422 26 21, fax.54 411 68 00,
 • e-mail: karny@wloclawek.sr.gov.pl

Przewodniczący wydziału przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00

Właściwość rzeczowa

Przedmiotem orzekania Wydziału II Karnego zgodnie z właściwością rzeczową jest:

 1. rozpoznawanie spraw ściąganych z oskarżenia publicznego ( w tym - w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe )
 2. rozpoznawanie spraw ściąganych z oskarżenia prywatnego
 3. rozpoznawanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia
 4. rozpoznawanie środków odwoławczych złożonych na decyzje prokuratury

a także wniosków między innymi:

 • o wydanie wyroku łącznego
 • o ułaskawienie
 • o wykonanie czynności w drodze pomocy prawnej ( w tym podmiotów zagranicznych)
 • o ustanowienie obrońcy/pełnomocnika z urzędu
 • o nadanie klauzuli wykonalności postanowieniom o zabezpieczeniu majątkowym
 • w przedmiocie tymczasowego aresztowania
 • w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

Informacje

W sekretariacie Wydziału II Karnego w każdy poniedziałek można składać wnioski o zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym w sprawach prowadzonych przez Sąd Rejonowy we Włocławku. Zasady udzielania widzeń reguluje art. 217 Kodeksu karnego wykonawczego.

Rejestr zmian dla: II Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-03-21
Publikacja w dniu:
2020-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Radosław Dudziński
Opublikował:
Radosław Dudziński
Dokument z dnia:
2019-04-03
Publikacja w dniu:
2019-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2018-06-24
Publikacja w dniu:
2018-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2009-04-09
Publikacja w dniu:
2009-04-09
Opis zmiany:
b/d