Gospodarczy

Kierownik Oddziału Gospodarczego - Magdalena Dudek

 • Adres: ul. Kilińskiego 20, 87-800 Włocławek,
 • Przyjmowanie interesantów: pokój nr 100,
 • tel. 54 422 27 04 
 • e-mail: magdalena.dudek@wloclawek.sr.gov.pl

Do zakresu działania Oddziału Gospodarczego Sądu Rejonowego we Włocławku należą w szczególności:

 1. administrowanie nieruchomościami Sądu;
 2. prowadzenie zaopatrzenia Sądu w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy Sądu tj. w szczególności w materiały biurowe, druki i formularze sądowe, materiały eksploatacyjne,
 3. wyposażenie biurowe i środki czystości;
 4. przeprowadzanie kontroli merytorycznej dokumentów, rejestrowanie faktur dotyczących zakupów;
 5. sprawy związane z wyposażeniem i jego ewidencją (prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ich oznakowywanie oraz likwidacja);
 6. prowadzenie spraw środków trwałych (ewidencjonowanie, oznakowywanie, likwidacja, konserwacja oraz remonty);
 7. prowadzenie drobnych remontów pomieszczeń i napraw wyposażenia,
 8. prowadzenie spraw w zakresie zamówień publicznych (prowadzenie rejestru, opracowywanie rocznego planu, przygotowywanie dokumentacji, udział w pracach Komisji Przetargowej);
 9. organizowanie ochrony przeciwpożarowej Sądu;
 10. zapewnienie ochrony fizycznej i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
 11. ubezpieczenia rzeczowe (budynki, majątek);
 12. prowadzenie gospodarki energetycznej, cieplnej i paliwowej Sądu.

Rejestr zmian dla: Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-03-21
Publikacja w dniu:
2020-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2019-07-28
Publikacja w dniu:
2019-07-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2019-07-28
Publikacja w dniu:
2019-07-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Radosław Dudziński
Opublikował:
Radosław Dudziński
Dokument z dnia:
2019-03-11
Publikacja w dniu:
2019-03-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2018-06-24
Publikacja w dniu:
2018-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2009-06-29
Publikacja w dniu:
2009-06-29
Opis zmiany:
b/d