Elektroniczna skrzynka podawcza

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 180) możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego we Włocławku za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP dostępnej pod adresem:

Strona elektronicznej skrzynki podawczej. 

W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego we Włocławku niezbędne jest posiadanie przez Interesanta:

  • konta użytkownika na platformie ePUAP 
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Do Sądu Rejonowego we Włocławku można obecnie złożyć poprzez platformę ePUAP wyłącznie formularz „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu” dostępny z poziomu platformy ePUAP w menu „Lista spraw” (konieczne jest odszukanie wskazanego formularza udostępnionego przez Sąd Rejonowy we Włocławku).

Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych. Zgodnie z treścią załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2018 r., poz. 180) akceptowanymi przez Sąd Rejonowy we Włocławku formatami elektronicznymi są: .doc, .docx, .gif, .jpg, .ods, .odt, .pdf, . png, .rtf, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wynosi 500 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2018-06-24
Publikacja w dniu:
2018-06-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Radosław Dudziński
Opublikował:
Radosław Dudziński
Dokument z dnia:
2018-04-23
Publikacja w dniu:
2018-04-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2010-03-22
Publikacja w dniu:
2011-12-29
Opis zmiany:
b/d