Elektroniczna skrzynka podawcza

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( Dz.U. Nr 206, poz.1216) możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego we Włocławku za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP dostępnej pod adresem:

Strona elektronicznej skrzynki podawczej. 

W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego we Włocławku niezbędne jest posiadanie przez Interesanta:

  • konta użytkownika na platformie ePUAP 
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Do Sądu Rejonowego we Włocławku można obecnie złożyć poprzez platformę ePUAP wyłącznie formularz „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu” dostępny z poziomu platformy ePUAP w menu „Lista spraw” (konieczne jest odszukanie wskazanego formularza udostępnionego przez Sąd Rejonowy we Włocławku).

Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych. Zgodnie z treścią załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych ( Dz.U. Nr 206, poz.1216) akceptowanymi przez Sąd Rejonowy we Włocławku formatami elektronicznymi są: .doc, docx, gif, jpg, odt, PDF, png, rtf, svg, tif, txt, xls, xlix, xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wynosi 5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Maciejewska
Dokument z dnia:
2010-03-22
Publikacja w dniu:
2011-12-29
Opis zmiany:
b/d