E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2010r. weszła w życie zmieniana ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 ze zm.), która w art. 505 28 – 505 37 wprowadziła nowe postępowanie odrębne - elektroniczne postępowanie upominawcze.

Główne korzyści elektronicznego postępowania upominawczego to między innymi:

  • uproszczenie i przyspieszenie procesu;
  • szybkie wydanie orzeczenia tylko i wyłącznie, jako dokumentu elektronicznego;
  • obniżenie kosztów postępowania;
  • skrócenie czasu wydania nakazu;
  • odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny jest nieskomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego;

Pozwy wnoszone elektronicznie rozpoznaje Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny. Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje cały kraj.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie E-Sądu

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, które dostępne są do pobrania poniżej.