Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego we Włocławku - Agata Tomaszewska

Do kompetencji Dyrektora Sądu Rejonowego we Włocławku należy:

  1. kierowaniem działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych;
  2. wykonywanie zadań przypisanych, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
  3. dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;
  4. dyrektor określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;
  5. dyrektor reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Sekretariat Dyrektora Sądu - informacje kontaktowe

W przypadku nieobecności Dyrektora Sądu upoważniona do wykonywania jego zadań jest Pani Julita Trawińska - starszy księgowy.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2020-03-21
Publikacja w dniu:
2020-03-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Arkadiusz Rożej
Dokument z dnia:
2019-05-20
Publikacja w dniu:
2019-05-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Radosław Dudziński
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Włocławku
Wytworzył:
Arkadiusz Rożej
Opublikował:
Radosław Dudziński
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d